PEDIJATRIJA

- Lekarski pregled zbog akutnih i hroničnih bolesti male dece, školske dece i omladine
- Sistematski i kontrolni pregledi
- Pregledi pred upis u vrtić
- Izdavanje potvrda za vrtić
- Izdavanje opravdanja za školu
- Davanje injekcija i previjanje
- Inhalacije
- Davanje vakcina
- Obrada pupka
- Obilazak beba
- Saveti o ishrani
- Ultrazvuk kukova sa kompletnim pregledom lokomotornog aparata kod beba.


Tretmani sledecih stanja kod dece:

- ADHD
- Alergije
- Astma
- Autizam
- Hronična gušenja
- Dijabetes
- Infekcije uva
- Ekcem
- Inflamatorne bolesti creva
- Тeškoće u učenju
- Gojaznost
- Usporeni psihomotorni razvoj
- Neuroloska stanja
- Oštećenja izazvana vakcinama
- Neželjeni efekti duge upotrebe lekova