Neurologija je grana medicine koja se bavi proučavanjem bolesti živčanog sistema.

Stanja kojima se bavimo:

* Mozdani udar
* Vrtoglavica, nesvestica
* Stanje poremećene ravnoteže
* Epilepsija
* Bolesti kicme
* Glavobolje i migrene
* Pareza facijalnog živca
* Neuralgija trigeminusa
* Neuroalgije posle zostera
* Multipla skleroza
* Parkinsonova bolest
* Polineuropatija
* Poremećaj govora

Usluge Neurološke ambulante

* Specijalistički neurološki pregled i savetovanje
* Color dopler krvnih sudova glave i vrata
* Transkranijski dopler (TCD)