KARDIOLOGIJA

Bolesti srca i krvnih sudova su najčešće bolesti savremenog čoveka i najčešći uzrok smrti danas. Prevencija, rano otkrivanje i adekvatno lečenje su od velikog značaja i sprovodi ih internista – kardiolog.


Bolesti srca i krvnih sudova:

1. Ishemijska bolest srca (Angina pektoris, Akutni infarkt miokarda)
2. Arterijska hipertenzija – visok krvni pritisak
3. Arterijska hipotenzija – nizak krvni pritisak
4. Sinkopa - iznenadni, prolazni gubitak svesti
5. Reumatska groznica
6. Valvularne mane srca (Mitralna stenoza, Mitralna insuficijencija, Prolaps mitralne valvule, Aortna stenoza, Aortna insuficijencija, Trikuspidna stenoza, Trikuspidna insuficijencija, Pulmonalna stenoza, Pulmonalna insuficijencija)
7. Miokarditis
8. Kardiomiopatije (Dilatativna kardiomiopatija, Hipertrofična kardiomiopatija, Restriktivna kardiomiopatija)
9. Perikarditis
10. Srčana insuficijencija
11. Infektivni endokarditis
12. Kongenitalne (urođene) bolesti srca
13. Plućno srce
14. Embolija pluća
15. Poremećaji srčanog ritma
16. Oboljenja perifernih arterija
17. Oboljenja aorte
18. Funkcionalne bolesti perifernih arterija
19. Bolesti vena


Najčešći simptomi kod oboljenja srca i krvnih sudova:

- palpitacije (lupanje srca, preskakanje i sl.)
- prekordijalni bolovi (bol iza grudne kosti)
- dispneja (osećaj nedostatka vazduha, teško disanje)
- kašalj
- nikturija (učestalo mokrenje u toku noći)
- klaudikacija (hramanje, šepanje zbog bolova ili slabosti u potkolenicama)
- dispepsija (gubitak apetita, muka, osećaj punoće nakon obroka, nadutost trbuha)
- opstipacija
- bolovi u predelu jetre (ispod desnog rebarnog luka)
- žutica
- kašalj
- hemoptizije (iskašljavanje krvi)
- sinkopa (prolazan gubitak svesti)


Ostali simptomi:

- mršavljenje
- dobijanje u težini (zadržavanje vode i stvaranje otoka)


Dijagnostika bolesti srca:

Kardiolog postavlja dijagnozu na osnovu anamneze (razgovora sa pacijentom o tegobama), kliničkom pregledu i dodatnoj dijagnostici.

Najčešće korišćene dijagnostičke metode su:
- EKG
- Rtg srca i pluća
- EHO srca (ultrazvučni pregled srca)
- holter EKG-a
- holter TA
- ergometrija (test opterećenja)
- koronarografija


Dijagnostika bolesti krvnih sudova:

Pored anamneze (razgovora sa pacijentom o tegobama) i kliničkog pregleda primenjuje se i dodatna dijagnostika:
- color doppler krvnih sudova
- angiografija
- pletizmografija
- nuklearna scintigrafija i dr.