HEMATOLOGIJA

Bolesti krvi i krvotvornih organa:

1. Poremećaji eritrocitne loze
- Anemije (Izazvane poremećajima matične ćelije hematopoeze, Sideropenijske, Sideroblastne, Megaloblastne, Hemolizne, Anemije u hroničnim bolestima, Mijeloftizne)
- Povećanja broja eritrocita (Prava policitemija – p. rubra vera, Apsolutna i relativna eritrocitoza)
2. Poremećaji leukocitne loze
- Poremećaji morfologije ćelija leukocitne loze
- Promene broja leukocita (Neutrofilija, Leukemoidna reakcija, Eozinofilija, Bazofilija, Neutropenija, Agranulocitoza)
3. Maligne bolesti krvi
- Leukemije (akutne i hronične)
- Limfomi (Hodgkin – ova bolest, Nehočkinski limfomi)
- Bolesti plazmocitne loze (Plazmocitom – Multipni mijelom, primarna makroglobulinemija, Bolest teških lanaca)
4. Poremećaji hemostaze
- Hemoragijski sindromi zbog kvant. i kvalit. promena trombocita
- Hemoragijski sindromi zbog poremećaja krvnih sudova (Vaskulopatije)
- Poremećaji koagulacije krvi (Hemofilija A, Hemofilija B, Fon Vilebrandova bolest, Primarna patološka fibrinogenoliza, Diseminovana intravaskularna koagulacija DIK, Trombozna trombocitopenijska purpura, Tromboza)
5. Bolesti slezine
- Hipersplenizam
- Hiposplenizam
6. Mijelofibroza


Najčešći simptomi bolesti krvi i krvotvornih organa:

- stenokardični bol u grudima
- tahikardija (lupanje srca)
- noćni grčevi u mišićima ruku i nogu
- zujanje u ušima i vrtoglavica
- smanjenje apetita, muka, gađenje, meteorizam i flatulencija
- amenoreja
- glavobolja, poremećaji vida
- hipertenzija

- venske tromboze i tromboembolije (otok ekstremiteta)
- povišena temperatura
- ulceronekrozne promene na sluznicama
- pad imuniteta (sklonost infekcijama)
- bolovi u kostima
- sklonost spontanim krvarenjima (modrice po koži)
- produženo krvarenje nakon povrede


Dijagnostikovanje bolesti krvi i krvotvornih organa:

Lekar internista – hematolog obavlja razgovor sa pacijentom (anamneza) i detaljan klinički pregled, a ukoliko je potrebno predlaže dodatna dijagnostička ispitivanja:

- Ispitivanje periferne krvi (KKS i LE formula)
- Ispitivanje kostne srži
- Ispitivanje limfnih žlezda
- Ispitivanje hemostaze i koagulacije