NEFROLOGIJA

Bolesti bubrega i mokraćnih puteva:

1. Sindromi od značaja
- Hronična bubrežna slabost
- Nefrotski sindrom
- Nefritični sindrom
- Akutni glomeronefritis
- Rapidno – progresivni glomerulonefritis
- Infekcija mokraćnih puteva
- Defekti bubrežnih tubula
- Hepatorenalni sindrom
- Opstrukcija mokraćnih puteva
- Nefrolitijaza
- Hipertenzija
2. Poremećaji mokrenja
- Dizurija, Polakisurija, nikturija, Enureza, Inkontinencija, Poliurija, Oligurija, Anurija
- Proteinurija, Hematurija
3. Poremećaji elektrolita i acido – baznog statusa
- Hiponatremija
- Hipernatremija
- Hipokalijemija
- Hiperkalijemija
- Metabolička acidoza
- Metabolička alkaloza
4. Glomerulske bolesti
- Primarne glomerulske bolesti (Minimalne glomerulske abnormalnosti, Fokalnosegmentne lezije, Difuzni glomerulonefritisiNeklasifikovani glomerulonefritisi)
- Glomerulonefritisi u sklopu sistemskih bolesti
- Glomerulonefritisi u toku vaskularnih bolesti
- Glomerulopatije u toku metaboličkih oboljenja
- Nasledne glomerulopatije
- Različite glomerulopatije (u toku trudnoće – preeklamptična nefropatija, Radijacioni nefritis)
- Sklerotični bubreg
- Glomerulopatije transplantiranog bubrega
5. Tubulointersticijske bolesti
- Akutni tubulointersticijski nefritis
- Hronični tubulointersticijski nefritis
6. Infekcije mokraćnih puteva
- Cistitis
- Akutni pijelonefritis
- Hronični pijelonefritis
- Tuberkuloza bubrega
7. Nefrolitijaza
8. Akutna slabost bubrega
- Prerenalna, renalna i postrenalna akutna bubrežna slabost
9. Hronična slabost bubrega
10. Tumori bubrega i mokraćnih puteva


Najčešći simptomi bolesti bubrega i mokraćnih puteva:

- bolovi različitih lokalizacija i kvaliteta
- povišena temperatura
- adinamija (umor i malaksalost)
- anoreksija (gubitak apetita)
- svrab
- poremećaji mokrenja (gore navedeni)
- dispneja (otežano disanje)
- muka, gađenje, povraćanje, krvarenja iz digestivnog trakta,
- umor, depresija, apatija, zbunjenost, pospanost, uznemirenost, razdražljivost, notorni nemir, psihozno ponašanje


Dijagnostika bolesti bubrega i mokraćnih puteva:

- Ispitivanje mokraće
- Ispitivanje koncentracione sposobnosti bubrega
- Klirensi (Testovi čišćenja krvi)
- Koncentracija azotnih supstanci u krvi
- Koncentracija elektrolita u plazmi i mokraći
- Mikrobiološka ispitivanja
- Radiološka ispitivanja
- Radioizotopska ispitivanja
- Biopsija bubrega.